Rotterdam 31 July 2013

Press Statement Atlantic Marine and Offshore Group

Atlantic Marine and Offshore Group is pleased to announce that it has signed a contract with the Federal Government of Somalia for the development of the Somali Coastguard The contract includes the delivery of equipment, training, an organization and management.

In Mogadishu the Atlantic Marine and Offshore Group will establish an operational base, including a ship repair facility. For monitoring the coastal waters a surveillance system will be developed. The series of vessels are specifically designed state-of-the-art Long Range Patrol Vessels equipped with high-speed offshore interceptor boats. The Coastguard operations will be managed in coordination with the Somali Coastguard Directorate.

The aim is that Somali nationals are capable to manage and operate the Coastguard by themselves in the medium term. For that purpose an education and training program will be initiated to educate and train the future operators the appropriate competences to manage the Coastguard organization and to operate the vessels.

The main objectives of the Somali Coastguard are:
•Monitoring and surveillance of Somali waters
•Patrolling, controlling and safeguarding the territorial waters and EEZ
•Securing trade and ports
•Protection of natural resources
•Banning illegal activities (illegal fishing, dumping of (toxic) wastes, smuggling)
•Search en Rescue activities

The contract contributes to the Somali political agenda as the establishment of an effective Coastguard provides the Somali government with a maritime law enforcement capability that forms the ideal instrument to control and patrol their waters.

The Atlantic Marine and Offshore Group was founded in 2003 to provide services in the maritime and offshore industry. Its headquarters is located in Rotterdam, the Netherlands. It is evident that in the delivery of equipment the restrictions imposed by international embargos will be observed.

For further information please contact:

Atlantic Marine and Offshore Group
Mr. P. Verstand
Tel: +31107410030
Email: pv@atlanticmo.com

Picture: Signing Ceremony Monday 29th of July 2013 in Mogadishu, Somalia

Rotterdam, 31 juli 2013

Persbericht Atlantic Marine and Offshore Groep

Atlantic Marine and Offshore Groep bevestigt dat zij op Maandag 29 juli 2013 een meerjarig contract heeft getekend met de Federale Overheid van Somalië voor de ontwikkeling van de Somalische Kustwacht, waaronder de organisatie, het materieel, training en management.

De hoofddoelen van de nieuwe Somalische Kustwacht zijn:
•Toezicht houden in de Somalische wateren
•Patrouilleren, controleren en het beveiligen territoriale wateren en de EEZ
•Beveiligen van handel en havens
•Beschermen van natuurlijke rijkdommen
•Tegengaan van illegale praktijken zoals het dumpen van (giftig) afval en smokkel
•Search en Rescue activiteiten

De Atlantic Marine and Offshore Groep zal voor de Somalische Kustwacht een operationele basis met een Kustwacht Coördinatie Centrum opzetten en een kustbewakingssysteem ontwikkelen. Tevens wordt een scheepsreparatiewerf ingericht voor het onderhoud van de schepen. De uitvoering wordt onderbouwd met strategieën en operationele procedures.

Specifiek voor de Somalische Kustwacht heeft de Atlantic Marine and Offshore Groep innovatieve lange-afstand?patrouilleschepen ontwikkeld. De schepen zijn uitgerust met hogesnelheid interceptievaartuigen. Daarnaast wordt een onderwijs? en trainingsprogramma geïnitieerd om het toekomstige Somalische personeel te onderwijzen, zodat zij bij de uiteindelijke overdracht over de juiste competenties en ervaring beschikken om de kustwachtschepen in eigen beheer te opereren. Uiteindelijk worden alle taken op de middellange termijn aan het Somalische Kustwacht Directoraat overgedragen.

Het ontwikkelen van de Somalische Kustwacht is van essentieel belang voor het bewerkstelligen van een maritieme rechtshandhavingscapaciteit in Somalische territoriale wateren en de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Tevens sluit het contract aan bij aan de politieke agenda van Somalië. Geldende embargo's worden in acht genomen.

De Atlantic Marine and Offshore Groep is opgericht in 2003 ten behoeve van serviceverlening in de maritieme en offshore industrie en heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Atlantic Marine and Offshore Groep
Dhr. P. Verstand
Tel: +31107410030
Email: pv@atlanticmo.com